alalea | Left Sidebar
19199
page-template-default,page,page-id-19199,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-2.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

REGULAMIN

Niniejszy regulamin („Regulamin”) stanowi opis zasad na podstawie którego dostarczamy wszelkie produkty (każdy zwany dalej „Produktem”), dostępne w naszym sklepie działającym w formie strony internetowej pod adresem en.alalea.com („Sklep”). Przed zamówieniem ze Sklepu jakichkolwiek Produktów należy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu. Informacje zawarte w Regulaminie stanowią integralną część zawartej umowy sprzedaży Produktu („Umowa”). Głównym celem działalności Sklepu jest umożliwienie zakupu któregoś z Produktów prezentowanych w Sklepie. Zamawiając którykolwiek z naszych Produktów w Sklepie akceptujesz Regulamin, a zawarte w nim postanowienia stają się dla Ciebie wiążące. Regulamin reguluje m.in. kwestie składania zamówień, zawarcia Umowy, dostawy Produktów, odstąpienia od Umowy, procedurę postępowania w przypadku Produktów wadliwych oraz ograniczenie naszej odpowiedzialności. Prowadzącym Sklep jest firma ALALEA.

ALALEA
ul. NMP Królowej Polski 38/20
43-300 Bielsko-Biała

 1. Zawarcie umowy, zamówienie i czas realizacji
  W przypadku braku dostępności Produktu w Sklepie, produkt zostanie wykonany na zamówienie. Nie powinno to trwać dłużej niż 5-10 dni. W takim przypadku przy Produkcie znajduje się informacja o faktycznym czasie realizacji zamówienia.Umowa zostaje zawarta pomiędzy Tobą a Sklepem w chwili akceptacji Twojego Zamówienia. Akceptacja zostaje potwierdzona poprzez wysłanie do Ciebie e-maila w formie dokumentu o nazwie „Potwierdzenie Zamówienia”. Wraz z Potwierdzeniem Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy, otrzymasz niniejszy Regulamin utrwalony w formie pliku PDF. Zamówienie zostaje przez nas przyjęte do realizacji w momencie wpłynięcia pełnej zapłaty za Produkt i przesyłkę. Produkty gotowe do wysyłki są nadawane do 3 dni od tego momentu. W przypadku zamówień, na które trzeba oczekiwać, ten czas jest również liczony od tego momentu.
 1. Dostawa i koszty przesyłki
  Dostępne są 3 sposoby dostawy dla klientów krajowych: przesyłka polecona priorytetowa (Poczta Polska), paczka priorytetowa (Poczta Polska) lub przesyłka kurierska. Wysyłamy także zamówienia w dowolne miejsce na świecie. Osoby zainteresowane wysyłką zagraniczną prosimy o kontakt przed złożeniem zamówienia. Koszt przesyłki jest doliczany do ogólnej kwoty zamówienia, a wpłata całej sumy jest równoznaczna z akceptacją tego kosztu. Prosimy zwrócić uwagę na prawidłowe podanie swoich danych adresowych.
 1. Formy płatności
  Płatności mogą być nam przekazane następującymi kanałami:
  – karta kredytowa (PayPal)
  – przelew tradycyjny/przekaz pocztowy
  – wpłata bezpośrednio na konto bankowe.

Jedyną możliwą formą zapłaty, jest zapłata za Produkt z góry. Po wyborze Produktu do zakupu, Sklep przeprowadzi Cię przez kolejne etapy składania zamówienia na koniec prosząc o wybór sposobu zapłaty. Realizujemy wysyłkę zamówionego produktu wyłącznie po wpływie na rachunek lub konto PayPal Sklepu pełnej kwoty za zamówiony Produkt oraz opłaty za przesyłkę. Po wybraniu Produktu, w prawym górnym rogu Sklepu wyświetli się wysokość kwoty, jaką należy zapłacić, uwzględniając wszelkie ewentualne opłaty za dostawę.

 1. Sposoby składania zamówień
  Zamówienia można składać korzystając ze Sklepu, działającego w postaci strony internetowej en.alalea.com. Złożenie zamówienia jest możliwe po wcześniejszym założeniu konta w Sklepie. Poprzez założenie konta w Sklepie, akceptujesz niniejszy Regulamin (z chwilą założenia konta). Konto zakładane jest na czas nieoznaczony, a jego likwidacja jest możliwa w każdym czasie, za jednomiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem, przesłanym na adres Sklepu lub adres mailowy info@alalea.com. Warunkiem założenia konta jest posiadanie sprzętu komputerowego z dostępem do internetu, oprogramowania umożliwiającego przeglądanie stron www oraz adresu e-mail. Zamówienie zostaje złożone po naciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę” i jest jednoznaczne z faktem Przyjęcia przez Ciebie obowiązku zapłaty za zamówione Produkty.
 1. Regulamin
  Zamówienia można składać w Sklepie przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe założenie konta w Sklepie a następnie zapłata za złożone zamówienie. Bardzo prosimy o podawanie numeru telefonu, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia lub ustalenie jego szczegółów (to może być bardzo pomocne w niektórych przypadkach). Ceny Produktów znajdujące się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwość (bez podania nr telefonu, adresu mailowego, pod którym możemy dokonać potwierdzenia zamówienia). Zasady dotyczące wymiany i zwrotu zakupionego Produktu zawarte są w pkt. 7 poniżej. Alalea nie będzie udostępniać danych osobowych swoich klientów do celów innych niż związanych z realizacja zamówienia i informowaniem klientów o nowych produktach. Wszelkie uwagi, skargi lub pytania prosimy kierować na adres info@alalea.com. W chwili zamówienia Produktu, otrzymasz maila „Potwierdzenie Zamówienia” wraz z potwierdzeniem zawarcia Umowy oraz treścią Regulaminu, stanowiącego jednocześnie treść zawartej Umowy oraz stanowiącego informację o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Wskazane dokumenty zostaną przekazane w formie pliku PDF na podany podczas rejestracji w Sklepie adres mailowy.
 1. Wymiana i zwroty
  Jeśli zajdzie konieczność wymiany Produktu na inny lub z uzasadnionych powodów dojdzie do konieczności zwrotu zrobimy wszystko, by uwzględnić Twoje życzenia. Wymianie lub zwrotowi podlegają jedynie Produkty nienoszące śladów użytkowania lub zniszczeń dokonanych po odbiorze zamówienia. Produkty te muszą być zwrócone w oryginalnych opakowaniach. Pragniemy poinformować, że każdy ma prawo odstąpić od Umowy zakupu Produktu i zwrócić Produkt zakupiony w naszym Sklepie w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego Produktu. Zwrot Produktu może być dokonany w/w terminie bez podawania przyczyn zwrotu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, należy poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Skutki odstąpienia od Umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy, z zastrzeżeniem, że wstrzymujemy się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie została zgłoszona nam chęć zastosowania innego rozwiązania; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku odstąpienia od Umowy Twoim obowiązkiem jest odesłać lub przekazać Produkt do Sklepu na adres: ALALEA ul. NMP Królowej Polski 38/20, 43-300 Bielsko-Biała niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz Produkt przed upływem terminu 14 dni. W przypadku wymiany Produktu, koszty wysyłki ponosisz Ty. Produkty podlegające wymianie zostaną do Ciebie odesłane po zaksięgowaniu wpłaty za ponowną wysyłkę.

W celu dokonania zwrotu lub wymiany Produktu prosimy o kontakt na info@alalea.comPo uzgodnieniu szczegółów, Produkt prosimy wysłać na adres:  ALALEA ul. NMP Królowej Polski 38/20, 43-300 Bielsko-Biała wraz z wypełnionym formularzem zwrotu/wymiany. Formularz można pobrać TUTAJ.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub zakwestionowania z naszej strony skuteczności dokonanego odstąpienia od Umowy czy też złożonego żądania wymiany Produktu, przysługuje możliwości pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności możesz zwrócić o ochronę do Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów.

 1. Produkty wadliwe
  Gwarantujemy, że:
  a) Produkt zostanie dostarczony nieuszkodzony w zamówionych ilościach; oraz
  b) Produkt będzie zgodny z najnowszymi publikowanymi instrukcjami zamieszczonymi w Sklepie lub w naszym materiale o Produkcie w momencie składania Zamówienia. Produkt jest przeznaczony do stosowania wyłącznie zgodnie z najnowszymi publikowanymi instrukcjami zamieszczonymi w Sklepie lub na samym Produkcie. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że korzystasz z Produktu wyłącznie zgodnie z tymi instrukcjami. Przed dostarczeniem Produktu możemy w uzasadnionym stopniu dokonać drobnych korekt dotyczących koloru, wagi, wymiarów, wyglądu i innych atrybutów. Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć Produkty w doskonałym stanie. Jednakże w przypadku powiadomienia, że Produkt jest wadliwy, zgadzasz się przechować Produkt w obecnym stanie do czasu udostępnienia go nam do wglądu w odpowiednim terminie.Jeśli złożysz żądanie, abyśmy naprawili, wymienili lub zwrócili zapłatę za Produkt zgodnie z obowiązującą Umową i okaże się, że ów Produkt:
  a) był nienależycie użytkowany, nadużywany, otoczony niedbałą, niewłaściwą lub niewystarczającą opieką, zaniedbany, uległ uszkodzeniu lub był przechowywany w niewłaściwych warunkach; lub
  b) uległ wypadkowi lub uszkodzeniu spowodowanemu niewłaściwymi próbami modyfikacji lub naprawy; lub
  c) był obsługiwany lub używany w sposób niezgodny z zaleceniami Sklepu co do Produktu; to, po dostarczeniu do Sklepu, możemy według własnego uznania nie podejmować pozytywnej decyzji o wymianie lub zwrocie zapłaty za Produkt oraz możemy zażądać uiszczenia wszelkich uzasadnionych kosztów przesyłki oraz obsługi zgodnie z aktualnym cennikiem opłat pocztowych. W zakresie dozwolonym przepisami prawa nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia, koszty, szkody, opłaty lub wydatki wynikające z wykonania powyższego postanowienia.
 1. Ograniczenie odpowiedzialności
  Postanowienia Regulaminu regulują cały zakres odpowiedzialności Sklepu oraz przysługujące Ci jedyne i wyłączne środki ochrony prawnej:
  a) dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu, Umowy lub zawartych na Stronie (lub jakiejkolwiek ich części); lub
  b) w inny sposób odnoszące się do niniejszego Regulaminu bądź też zawarcia lub wykonania jego postanowień.
  Postanowienia Regulaminu nie wykluczają, ani nie ograniczają:
  a) Odpowiedzialności Sklepu, która nie może zostać wyłączona lub ograniczona na mocy obowiązujących przepisów prawa; lub
  b) Twoich ustawowych praw konsumenta. Naszym jedynym obowiązkiem podczas wykonywania wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, jest dochowanie należytej staranności i wykazanie się należytymi umiejętnościami. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień:
  a) nie gwarantujemy oraz wykluczamy wszelką odpowiedzialność dotyczącą dokładności, kompletności przydatności do określonego celu lub legalności wszelkich informacji uzyskanych podczas korzystania ze Sklepu, jak również wykluczamy wszelką odpowiedzialność za przekaz lub odbiór, czy też niewykonanie przekazu lub otrzymania jakiegokolwiek materiału niezależnie od jego charakteru; oraz
  b) prosimy o dokonywanie przemyślanych zakupów. W szczególności prosimy przyjąć do wiadomości, że należy samodzielnie zasięgnąć informacji dotyczących danego Produktu przed wyrobieniem własnej opinii na jego temat oraz przed podjęciem decyzji o jego zakupie. O ile stosowne przepisy prawa nie stanowią inaczej, nie ponosimy odpowiedzialności za:
  utratę dochodów; utratę rzeczywistych lub przewidywanych zysków; utratę zawieranych umów; utratę możliwości korzystania z pieniędzy; utratę czasu; stratę, zniszczenie lub uszkodzenie danych oraz za jakąkolwiek stratę pośrednią lub wtórną.
 1. Zamówienia indywidualne
  Przewidujemy możliwość składania zamówień indywidualnych na produkty wykonane całkowicie według Twojej własnej specyfikacji jak i według Twojej specyfikacji wzorowanej na Produktach dostępnych w Sklepie (zmian koloru Produktu, materiału, czy też dołączenie dodatkowego elementu). W przypadku składania tego typu zamówień prosimy kontaktować się z nami drogą mailową: info@alalea.com
  Jednocześnie informujemy, że do zamówień na wyżej opisane Produkty wykonane według Twojej własnej specyfikacji zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego regulaminu z wyłączeniem prawa do odstąpienia od tak zawartej Umowy. Zgodnie bowiem z art. 38 pkt 4 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku gdy przedmiotem świadczenia (Produktem) jest rzecz wykonana według Twojej specyfikacji. W przypadku składania innych zamówień nietypowych, specjalnych, hurtowych lub z wysyłką zagranicę prosimy także kontaktować się z nami drogą mailową:
    info@alalea.com